A Catalunya hi ha 140 ràdios il·legals

Motor de l’EGM Ràdio Catalunya

Motor de l'EGM Ràdio Catalunya

L’Associació Catalana de Ràdio (ACR) va impulsar la creació d’un nou EGM, més específic i dissenyat pensant en les necessitats del sector radiofònic català. L’objectiu bàsic és polir i fer més precisos uns estudis que fins ara presentaven notables marges d’error.

Altres projectes