A Catalunya hi ha 150 ràdios il·legals

L’Associació Catalana de Ràdio presenta un informe sobre els perjudicis que provoquen les més de 120 emissores de ràdio il•legals

L’ACR també denuncia les emissions radioelèctriques fora de control del barri del Carmel

A Catalunya fa anys que hi ha més de 120 freqüències de ràdio ocupades il•legalment, i ara en tenim comptabilitzades 127, de les quals 90 són a Barcelona, 11 a Tarragona, 15 a Girona i 10 a Lleida. Les administracions amb competències o no actuen o les mesures que prenen són ineficaces. Paradoxalment les dades sobre l’existència d’aquestes emissores es poden consultar a internet i evidentment la seva activitat de radiodifusió és pública.

Segons l’ACR, aquest fet provoca greus perjudicis tant socials com econòmics i, a la vista de la ineficàcia de les administracions, l’ACR ha començat a denunciar aquests casos als tribunals.

En surten perjudicats els oients, les administracions, les emissores amb llicència i els veïns dels centres emissors

Segons l’ACR, la falta de control sobre les il•legals perjudica l’audiència, per la pèrdua de qualitat del senyal de les ràdios amb llicència i per la disminució de la seva cobertura. Així mateix no es garanteixen els drets de l’audiència pel que fa als continguts emesos.

També en surten perjudicades les administracions. En primer lloc perquè deixen de recaptar en tractar-se d’activitats sense llicència (taxes, impostos, Seguretat Social, etc.). En segon lloc per l’activitat i les despeses que generen els expedients oberts a les il•legals en els casos en què l’administració actua tot i que infructuosament.

L’ACR també explica el triple perjudici al conjunt de la ràdio amb llicència: per les afectacions tècniques a les seves emissions; per la disminució d’oients i per la pèrdua d’ingressos publicitaris i de llocs de treball.

Segons estimacions de l’ACR, les pèrdues en publicitat estarien entre els 900.000 i els 2,3 milions d’euros anuals. Aquestes xifres es basen en l’estimació de pèrdua d’audiència potencial i aplicant la metodologia de l’Informe sobre la situació de la ràdio de Catalunya, publicat per la consultora MediaHotLine, que xifra l’ingrés per oient entre els 7,4 i els 14,5 euros (l’informe complet es farà públic en els propers dies).

Perjudicis als veïns: incompliment dels criteris de protecció sanitària per les emissions radioelèctriques

La normativa en matèria de telecomunicacions fixa una esfera de protecció al voltant de les emissions radioelèctriques, de manera que aquestes radiacions deixin fora del seu abast immediat les zones residencials.

Les instal•lacions de centres emissiors de les ràdios il•legals vulneren aquest principi de la normativa de telecomunicacions de manera que els principals afectats són els veïns que es troben sovint en el mateix edifici o al voltant d’on es produeixen les emissions.

És paradigmàtic el cas de les emissions al carrer de Marià Lavèrnia, entre d’altres, del barri del Carmel de Barcelona, que incompleixen els criteris de protecció sanitària.

L’Associació Catalana de Ràdio ha denunciat aquestes emissions tant a la Generalitat de Catalunya, com a l’Ajuntament de Barcelona en virtut de les seves competències. La Generalitat té diversos expedients oberts i davant el silenci de l’Ajuntament, l’ACR ha hagut de denunciar la inactivitat municipal interposant un recurs contenciós administratiu que està pendent de sentència.

L’ACR considera que aquesta inactivitat atempta contra els drets dels veïns, a més de constituir un cas de presumptes irregularitats administratives, per no actuar quan hi ha una denúncia i proves de les infraccions que cometen les ràdios il•legals en aquest barri.

Noves actuacions de l’ACR

L’ACR s’ofereix a mantenir oberta la interlocució amb totes les administracions, per col•laborar en el desmantellament d’aquest negoci il•legal amb perjudicis per al conjunt de la societat. En el cas que les administracions no compleixin les funcions que l’ordenament jurídic els encomana, i com a última via, es recorrerà al contenciós administratiu com ja s’ha fet en anteriors ocasions.

Igualment l’Associació proposa la creació d’una Junta de Coordinació d’Administracions que aplegui totes les administracions implicades (local, catalana i estatal) per dur a terme consorciadament actuacions en exercici de les seves competències concretes, per fer complir la llei i tancar les emissores sense llicència administrativa.

Finalment, l’ACR aprofitarà les futures modificacions legislatives en matèria de comunicació per demanar al Parlament mesures més executives, com la protecció activa de l’espectre, les actuacions contra els anunciants i contra els propietaris d’immobles que tinguin instal.lacions il•legals de ràdio. Cal dir que en països del nostre entorn europeu aquesta ocupació il•legal de l’espectre radioelèctric seria un delicte penal.

Per a més informació: ACR 93 270 27 47

Barcelona, 25 de maig de 2016

Comparteix aquest article

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

Entrades relacionades

“El futur de la ràdio i els joves. Com podem atraure la generació Z?”  Aquest dimarts 13 de juliol s’ha celebrat el primer webinar sobre …