Glòria Serra

Presentadora i moderadora del programa

Altres falques