Informe de la inversió publicitària de la ràdio a Catalunya del període 2007-2018 Resum