A Catalunya hi ha 140 ràdios il·legals

Informe de la situació de la ràdio a Catalunya 2007 – 2023