A Catalunya hi ha 150 ràdios il·legals

Audiències

Butlletí d’informació sobre l’audiovisual a Catalunya (tercer quadrimestre del 2017)

Evolució General de mitjans Catalunya 2006-2017: Penetració d’audiència (%)

Evolució audiència ràdio Catalunya 2006-2017: Dilluns a divendres (000)

Evolució minuts d’escolta ràdio Catalunya 2006-2017: Dilluns a divendres (000)

Lloc d’escolta de la Ràdio 2006-2017. Total Oientes (% s/total oients de dilluns a divendres)

Lloc d’escolta de la Ràdio Generalista 2006-2017 (% s/total oients de dilluns a divendres)

Lloc d’escolta de la Ràdio Temática 2006-2017 (% s/total oients de dilluns a divendres)