Associació
Catalana de ràdio

L’ACR té com a objectiu la promoció i el desenvolupament de la radiodifusió privada comercial a Catalunya, en un entorn legal i econòmic canviants.

Notes de premsa

Cop a la pirateria radiofònica L’Ajuntament de Barcelona retira antenes il·legals del Carmel a instàncies de la sentència guanyada als tribunals per l’Associació Catalana de …